Chovná jezírka

Chovná jezírka

Chovná jezírka jsou okrasné vodní prvky v zahradě určená k chovu okrasných ryb a to převážně Koi kaprů, jeseterů, pstruhů a jiných druhů ryb. Při dodržování určitých pravidel a zásad přinášejí svým majitelům krásné zážitky při pozorování ryb v jezírku.

Chovná jezírka - Chov okrasných ryb a KOI kaprů

Jezírka

Důležitou zásadou jezírka pro chov Koi kaprů nebo jeseterů je hloubka, která by se měla pohybovat od 1,5m do 2,5m. Hloubka v jezírku je důležitá v zimě pro přezimování ryb a v létě s ohledem na prohřívání vody. Pokud chceme, aby nám ryby v jezírku rostly,potřebují prostor. Musíme si uvědomit, že v malém jezírku nedosáhneme dobrých výsledků. Proto doporučujeme pro chov Koi kaprů objem alespoň 10m3. Jezírko s rybami nepřerybňujeme. Držme se jednoduchého pravidla, kdy na 1m3 vody připadá jeden dospělý jedinec Koi kapra. Při velkém zarybnění dochází ke stresu těchto ryb a jejich případného onemocnění. K zajištění vhodných podmínek pro chov okrasných ryb je třeba instalace kvalitního filtračního systému. Objemný filtr, který nám zachytí a rozloží velké množství organického odpadu, který vzniká při chovu a krmení ryb. Jedná se o mechanicko-biologické filtry, které mají objem začínající na 10% z objemu vody jezírka, doplněné o kvalitní odkalování nečistot. Nezbytnou součástí k chovnému jezírku jsou UV lampy, jejichž funkce spočívá v prozařováni vody a tím hubení jednobuněčné řasy, různých parazitů a nemocí z vody. Výkon zářivky v UV lampě by tak měl být alespoň 3w na 1m3 vody. Celý filtrační systém nám pohánějí kvalitní čerpadla. Čerpadlo nám musí přefiltrovat celý objem jezírka každé 2 hodiny. Je dobré vždy čerpadlo o něco předimenzovat, jelikož jsou výkonové ztráty na výtlaku, tření v potrubí a průtokem přes UV lampu a ventily. Filtraci jezírka nezapomeňme pravidelně odkalovat nebo v určitých časových intervalech vyčistit. Po čištění filtrace doporučujeme doplnění o bakteriální kultury, vyhneme se tak kolísání kvality vody v chovném jezírku.

Jezírka

Chovná jezírka - Přeprava a vysazení KOI kaprů

Samotná přeprava je pro KOI kapry velmi stresují, proto s rybami zacházíme velmi opatrně. Při odchytu ryb vždy používáme větší podběráky nebo speciální sítě, nikdy nebereme ryby do suchých rukou. Ryby mají ochranný sliz, který je chrání proti parazitům a plísním. Koi kapry přepravujeme v PE pytlích, které jsou napuštěny cca. do 1/3 vodou a zavzduchovány. Vyvarujeme se přepravě na přímém slunci. Ryby v pytlích zajistíme proti pohybu ve voze, vkládáme do plastových přepravek nebo kartonových krabic.

Chovná jezírka - Krmení okrasných ryb a KOI kaprů

Ryby krmte raději méně, ale několikrát denně. Krmte tolik, kolik jsou ryby schopny zkonzumovat za několik minut. Všeobecně platí, čím je teplejší počasí, tím více ryby přijímají potravu. Upřednostňujte kvalitní plovoucí krmivo, má své výhody. Koi kapry si tak můžete lépe prohlédnout a posoudit tak jejich stav. Plovoucí krmivo neklesá na dno a nezahnívá v jezírku. Krmení plovoucím krmivem je efektivní a zábavné.