Zahradní vodopády

Filtrace jezírka

K tomu abychom v jezírku zajistili čistou a průzračnou vodu je zapotřebí instalace filtračních technologií. Čistá a průzračná voda v jezírku je hlavním cílem a důvodem u většiny majitelů, kvůli kterému si jezírko pořizuje.

Vhodně zvolený a nadimenzovaný filtr, Uv lampa a čerpadlo vyřeší problémy se zakalenou a znečištěnou vodou v jezírku. Nejčastějším důvodem znečištěného nebo zkaleného jezírka je právě úplná absence filtrů a tím pádem se tak jezírko pro svého majitele stává spíše noční můrou.

Možnosti intalace filtrace

Jezírka

Gravitační instalace filtrace – je u svých majitelů velmi oblíbená z důvodu dobré přístupnosti k filtru a jeho případného vyčištění, regulaci šoupat, ventilů, čerpadlu a UV lampě. Vše je tak uloženo na jednom místě, nejčastěji v betonové revizní šachtě. Voda z jezírka protéká skimmerem (hladinový sběrač nečistot), gulou(dnová vpusť) a potrubím samotíží do filtru kde v komorách projde přes speciální filtrační materiály. Poté je nasávána čerpadlem a vytlačována přes UV lampu zpět do jezírka, případně potoku nebo vodopádu.

Čerpadlová instalace filtrace s šachtou – voda protéká skimmerem, gulou a potrubím do rozvodné šachty s regulačními šoupaty a čerpadlem. Z šachty je tlačena potrubím přes UV lampy do filtru. Z filtru poté samovolně vytéká do jezírka nebo potoka.

Tlaková instalace filtrace – čerpadlem je voda tlačena do filtru, následně přes UV lampu zpět do jezírka nebo potoku. Tyto filtry jsou uzavřené, mohou tak být umístěny i pod úrovní hladiny jezírka.

Mechanicko-biologické filtry

Jezírka

Tyto filtry mají převážně tvar kvádrový, krychlový nebo válcový. Jsou vyráběny z velmi kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů např. polypropylenové desky nebo laminát.

Jejich úkolem je zachycení mechanických nečistot a v biologické části za přispění prospěšných bakterií sídlících ve speciálních filtračních materiálech k dočištění a odbourávání škodlivých látek.

Mechanické filtry

Mechanický filtr nám zachycuje hrubé nečistoty z vody(listy, odumřelé rostliny atd.). Vždy je předřazen biologickému filtru.

Mechanickou část v komorových filtrech nám zajišťují filtrační kartáče, další možností jsou válcové odstředivky známé jako „vortex“ a nebo volíme instalaci štěrbinových filtrů, vhodných zejména při chovu Koi a jiných ryb v jezírku.

Biologické filtry

V biologickém filtru jak již z názvu vyplívá dochází k biologickým a dočišťovacím procesům. Filtry jsou plněny speciálními filtračními materiály s různou filtrační schopností jako jsou biobloky,biokuličky, plastové špony, bioakvacit(biomolitan), aguarock...

V těchto materiálech sídlí prospěšné bakterie, které ke své správné funkci potřebují neustálé proudění vody a kyslík (možnost dodávat vzduchovými dmychadly). Vzduchováním ve filtrech docílíme lepšího odbourávání dusíkatých látek.