Stavba jezírka

Stavba jezírka

Před samotnou stavbou zahradního jezírka si musíme promyslet, co od takového jezírka budeme očekávat. Je dobré vědět, zda uvažujete o okrasném jezírku, které bude určeno převážně k pěstování vodních rostlin, nebo máte představu o koupacím jezírku, u kterého bude zapotřebí prostor pro letní koupání a pohodlný vstup do vody anebo jezírko s rybami, v němž bude zaměření na kvalitní filtrační systém, jeho umístění a výběr vhodných ryb. Tyto zahradní jezírka lze do určité míry a možností i kombinovat.

Každé jezírko má rozdílné nároky na hloubku, tvarové řešení, provedení pobřežních částí na výsadbu vodních rostlin, uložení a stavbu z kamene, popřípadě přezimování okrasných ryb.

Další důležitou součástí při stavbě zahradního jezírka bude umístění filtrační technologie, nejlépe v místě kde je možné se napojit na již stávající odpadní potrubí od okapů nebo drenáže pozemku, které využijeme k odkalování a čištění filtrační technologie.

Stavba zahradního jezírka musí být realizována tak, aby ladila a zapadla do celkového rázu zahrady a ostatních staveb na pozemku.

Jezírka

Stavba jezírka - Postup prací

Prvním krokem při výstavbě koupacího jezírka je vyznačení celkového tvaru jezírka a pobřežních mělčin. Vyznačit jezírko můžeme kolíky, pískem, vápnem nebo značkovacím sprejem. Následuje hrubý výkop jezírka těžkou technikou, při kterém je dobré kontrolovat správné výkopové hloubky, svažitosti, tvary a výšky potřebné k odstupňování zón pro skládání kamene a výsadbu vodních rostlin.

Stavba jezírka - Výkopové práce

Pokud jsme se při plánování jezírka rozhodli pro gravitační zapojení filtrace, vystavíme zděnou šachtu pro uložení filtrace. Před stavbou zděné šachty nesmíme zapomenout na instalaci přívodního potrubí, které je uloženo pod folií. Na odpadní potrubí 110mm instalujeme gulu jejíž funkce v jezírku spočívá v odkalování nečistot ze dna jezírka, gule je usazena do betonové patky. K folii se poté instaluje přes přírubu, která se uchytí šrouby a pojistí speciálním jezírkovým tmelem. Podobně rozvádíme potrubí pro skimmer, který opět instalujeme přes foliovou přírubu. Odpadní potrubí zavedeme do zděné filtrační šachty, které zalijeme betonem.

Jezírka

Následně můžeme přistoupit k ruční modelaci samotného jezírka. Jezírko se musí připravit k izolaci jezírkovou folií. Všechny stěny zbavíme kamenů, kořenů a předmětů, které by nám mohli jezírkovou folii nějakým způsobem poškodit. Jezírko pečlivě vyhladíme, abychom zabránili nerovnostem na folii. Pokud se nám stěny a dno jezírka nedaří vyrovnat, můžeme si pomoci pískem, nebo stěny vymazat betonem. Stěny jezírka je možno také vystavět z betonových tvarovek zalitých betonem. Dno jezírka je vyspádováno na nejhlubší část v jezírku, kde je již instalována gule (dnová vpusť).

Stavba jezírka - Izolace jezírkovou folií

Jezírka

Nyní začneme pracovat na izolaci jezírkovou folií a geotextilií. Geotextilii sváříme přímo na míru jezírka, na několika místech můžeme zatížit, aby nám geotextílii nebral vítr. V místech kde máme betonové tvarovky instalujeme poplastované lišty, které přivrtáme k tvarovkám a uchytíme rozpěrnými nýty.

Folii sváříme v pásech s přesahem alespoň 5cm, a to speciálními horkovzdušnými dmychadly. Ve většině případů používáme folie Fatra Aquaplast 805, 1,5mm, důvodem je její dobrá svařitelnost, cena a životnost cca. 20let.

Stavba jezírka - Instalace filtrace

Další fází stavby jezírka je montáž filtrační technologie. V již vyzděné šachtě provedeme montáž filtrace, čerpadla, UV-lampy, regulačních šoupat od gule a skimmeru, vzduchového dmychadla, rozvody tlakového potrubí s regulačními ventily. Rozvedeme také potrubí na vývěr do jezírka, vodopádu nebo potoka.

Stavba jezírka - Dekorace jezírka

Poté nastává další z prací a to celková dekorace koupacího jezírka. Nejčastěji používaným materiálem je pro tyto účely kámen s praným oblázkem nebo štěrkem. Před tím, než začneme kámen skládat v jezírku, je zapotřebí veškeré části vyložit podkladovou geotextilií, abychom zabránili proražení jezírkové folie. V jezírku můžeme stavět suché zídky, solitérní kameny za pomoci jeřábu, různé vodoteče nebo vodopády. Toto již máme promyšleno před samotnou stavbou. Kámen v jezírku ovšem musí vypadat přirozeně a zapadnout do celkového rázu zahrady.

Stavba jezírka - Výsadba vodních rostlin

Následuje výsadba vodních rostlin a napuštění jezírka. Vodní rostliny vysazujeme do hloubek, které jsou k danému druhu rostliny určeny. Při použití speciálního substrátu pro vodní rostliny dbáme na to, aby se substrát nevyplavovat do vody. Pro výsadbu používáme prodyšné textilní kapsy, nebo pro lekníny neděrované plastové kbelíky. Pokud by nám substrát unikal do vody v jezírku nastává zákal vody a bujení vláknitých řas.

K dekoraci jezírka neodmyslitelně patří prvky ze dřeva. Nejčastěji v podobě dřevěného mola, různých provedení lávek a teras. Vhodné dřevo k jezírku je sibiřský modřín, dub nebo tropická dřeva.